Maak kennis met Joost de Korte
februari 15, 2024

Joost de Korte is sinds december directeur van Ouwehand Bouw Gorinchem. Joost is altijd op zoek naar verbinding tussen mensen en partijen om te komen tot een nog betere prestatie. De pijlers van Ouwehand; samen, betrouwbaar, vernieuwend en plezier zijn Joost op het lijf geschreven.

De bouwbranche is Joost niet vreemd: “Mijn vader was vroeger werkzaam bij een bouwkundig ingenieursbureau in Dordrecht, waar ik tijdens mijn opleiding vaak werkzaam was. Inmiddels ben ik ruim 25 jaar werkzaam in de bouwsector, waarvan ik ruim 20 jaar in de productie van woningbouw en utiliteitsbouw heb gewerkt aan de realisatie van projecten. Daarnaast ben ik de laatste 5 jaar actief geweest in de acquisitie en projectontwikkeling voor woningbouw.”

Wederzijdse klik
“In de samenwerking vind ik het belangrijk dat er een vertrouwensband ontstaat waarbij je goed bent voor elkaar. Veel collega’s hebben lange dienstverbanden en inmiddels staat de vierde generatie Ouwehand aan het roer van een gezonde onderneming, mede door deze factoren is Ouwehand een stabiele organisatie.

Vanaf de eerste dag kreeg ik een warme ontvangst in de organisatie en voelde ik een wederzijdse klik met de collega’s. Ik vind het menselijke aspect belangrijk, dat er oprechte aandacht is voor ieder persoonlijk. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er een positieve werkcultuur heerst en in een goede collegiale sfeer wordt samengewerkt. Ik vind het mooi om groei bij collega’s te stimuleren, om zo het beste naar boven te halen zodat hun potentieel volledig wordt benut. Het voelt voor mij als een uitdaging om op deze wijze een positieve bijdrage te leveren aan de organisatie. Ik sta open voor feedback en ideeën. Ik ben in dit alles bereid om verantwoordelijkheid te nemen voor het succes van het team en daarmee de organisatie van Ouwehand.

Een goede samenwerking zowel intern als extern vind ik prettig. Ook met externe contacten is een wederzijdse klik cruciaal. Langdurige samenwerkingen met externe partijen zijn enerzijds goed voor de continuïteit en het verbeterpotentieel, maar komt ook de relatie ten goede, daarbij is wederzijds vertrouwen het fundament.

De eindresultaten van de opgeleverde en nog te realiseren woningbouwprojecten zijn dan ook voornamelijk te danken aan de langdurige samenwerkingen met veel vaste opdrachtgevers, bouwpartners, leveranciers, maar ook de betrokkenheid van collega’s.”

Kansen
“In de woningbouw liggen voldoende kansen. De vraag naar woningen blijft hoog in Nederland vanwege het groeiend aantal inwoners en de verduurzamingslag die gaande is. Een andere ontwikkeling is de groeiende prefabricering van producten, zodat arbeid op de weergevoelige bouwplaats wordt gereduceerd.

Inbreidingslocaties in binnenstedelijke gebieden zijn enerzijds kostenverhogend, maar geven anderzijds een hogere woonkwaliteit voor bewoners. Wij ontwikkelen en bouwen een product dat past bij de lokale huisvestingsvraag. Transformaties van kantoren naar woningen zoals bij Cosunpark in Breda bieden kansen om door te ontwikkelen op andere locaties.
Vanuit de politiek en financiële instellingen komen inmiddels initiatieven en stimuleringsmaatregelen om de productie in de nieuwbouw zoveel als mogelijk te continueren. Ik vind het een goede zaak dat deze maatregelen vaak worden gecombineerd met duurzaamheidseisen, het is goed dat er in de maatschappij meer verantwoordelijkheid wordt genomen in het reduceren van primaire grondstoffen en afvalstromen.”

Vernieuwing
“Een belangrijke pijler voor Ouwehand is vernieuwing. Een mooi voorbeeld van vernieuwing en innovatie is het RAP concept waarbij we door de korte voorbereidingstijd en snelle bouwtijd bijdragen aan het verkleinen van het woningtekort in Nederland en de CO2-uitstoot reduceren.
Daarnaast maken wij ons, als founder van Circulair West, sterk voor een economie die efficiënt omgaat met materiaalstromen, concurrerend is en duurzaam produceert binnen de natuurlijke grenzen van de aarde. ”Ik vind het belangrijk dat we de aarde met respect behandelen en goed achterlaten voor de volgende generatie. Bij Ouwehand ga ik ook zeker hier mijn bijdrage aan leveren!”

Uitdagingen
In de woningbouw zie ik zeker uitdagingen: “Door de verhoogde hypotheekrente in de afgelopen twee jaar zie ik in de nieuwbouw stagnatie ontstaan. Ook diverse huurvoorwaarden worden vanuit de overheid minder interessant gemaakt voor een belegger en woningbouwvereniging. Daarnaast zie ik procedureel veel tijd verloren gaan bij vergunningstrajecten. Hierdoor zien we vaker bezwaren langskomen bij ontwikkelingen. De sleutel bij deze omstandigheden om toch woningen te realiseren is mijns inziens het leveren van maatwerk en een product dat past bij de lokale vraag naar woningen waarbij andere belanghebbenden zoals omwonenden tijdig worden meegenomen. Deze sleutel sluit naadloos aan op de strategie en visie van Ouwehand.

Ik kijk er naar uit om de nieuwe uitdaging aan te gaan door kansen te benutten en groei te stimuleren. Ik wil graag een bijdrage leveren aan de groei van de organisatie, aan een positieve werkcultuur en aan de ontwikkeling van mijn collega’s.”

Lees ook

Jubileumboek 80-jarig bestaan

Ter ere van ons 80-jarig jubileum afgelopen jaar hebben wij een speciaal magazine samengesteld, waarin we terugblikken op de hoogtepunten van de afgelopen 5 jaar en vooruitkijken naar de veelbelovende toekomst van Ouwehand. De samenwerking met onze partners,...

Stem op De Visserijschool voor De Rijnslandse architectuur prijs

Van longlist naar shortlist naar...misschien wel een podiumplek voor De Visserijschool? Naast de vakjury, is er ook een publieksprijs voor de Regionale Architectuur Prijs. Help jij ons naar het podium? De Visserijschool in Katwijk aan Zee heeft het tot de laatste 9...

Mooie volgende stap in de ontwikkeling van Grietpolder in Leimuiden

Grietpolder Ontwikkeling en Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen hebben een intentieovereenkomst getekend. Grietpolder Ontwikkeling is al geruime tijd samen met de gemeente bezig een ontwikkeling van ongeveer 217 woningen in Leimuiden mogelijk te maken. Cruciaal in deze...

Ruben zijn ervaringen uit het traineeship

Ruben was de eerste deelnemer van de Academie en heeft onderhand allerlei functies gedaan. Uit project Jaagpad in Alkmaar haalt hij op dit moment zijn voldoening, Ruben brengt BIM naar de bouwplaats!” “Jaren geleden was ik in het kantoor van Ouwehand Katwijk. Ik vond...

Michaela kiest voor het traineeship

Michaela is in 2022 gestart met het traineeship om te ontdekken wat het beste bij haar past. “Tijdens mijn studie Ruimtelijke Ontwikkeling kon ik voor een stage terecht bij Ouwehand. Ik heb tien weken stagegelopen bij de afdeling Ontwikkeling en Technische...