|

DUURZAAMHEID

Samen maken we het verschil

In 2020 hebben we met vijf andere regionale toonaangevende bedrijven de samenwerking gezocht en Circulair West opgericht. Hier zoeken we de verbinding tussen de verschillende organisaties en zoeken we samen naar duurzame vernieuwingen. Door de ketensamenwerking,  ook met overheids- en kennisinstanties leren we van elkaar en versnellen we bovendien het proces. Actief werken we samen aan icoonprojecten waarmee we laten zien dat we samen écht het verschil kunnen maken

cIRCULAIRe economie

Een betere en meer duurzame wereld is cruciaal voor Ouwehand. 1970 is het laatste jaar geweest waarin de mens evenveel grondstoffen gebruikte als de planeet in één jaar aan kon vullen, daarom zitten we vandaag de dag met een grote uitdaging! “Earth Overshoot Day” verschuift steeds verder naar voren en raakt daarmee ook de kern van onze bedrijfsactiviteiten. Dit vereist dan ook een nieuwe manier van denken waarbij grondstoffen niet langer verloren zullen gaan en worden ingezet op een circulaire economie. Hierbij maken we gebruik van hernieuwbare energie en houden we producten en grondstoffen continu hoogwaardig in de kringloop. In 2050 willen we een 100% circulaire economie. Mooie uitdaging!

Toekomstgericht bouwen

RAP Wonen

RAP Wonen is een industrieel bouwconcept van Ouwehand Bouw. Sinds de lancering in 2021 richt RAP Wonen zich op het versnellen van het bouwproces. Korte voorbereidingstijd en snelle bouwtijd kan bijdragen aan het verkleinen van het woning tekort in Nederland.

Circulair west

Door middel van Circulair West maken we ons sterk voor een economie die efficiënt omgaat met haar materiaalstromen, concurrerend is en duurzaam produceert binnen de natuurlijke grenzen van de aarde.

Sustainable Development Goals

Dit zijn de werelddoelen voor duurzame ontwikkeling. De kern van deze SDG’s is om een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering te brengen.