20 jaar samenwerking met Dorcas
november 18, 2022

Sinds ons 60-jarig bestaan in 2003 werken we, af en aan, samen met Dorcas. Het was de wens van Peter Ouwehand om, naast ‘feest’ rondom ons 60-jarig bestaan, ook iets te betekenen voor de minder bedeelde medemens. Deze mogelijkheid werd gevonden in de samenwerking met de

Huisvesting
Dorcas had projecten in Kenia en Tanzania met een huisvesting vraagstuk wat naadloos aansloot bij onze wens. Vanaf dat moment hebben we samen met Dorcas meerdere projecten succesvol gerealiseerd in Kenia & Tanzania.

Project in Ethiopië
Het meest recente project in Ethiopië is het opzetten van een bedrijf. Heel anders dan eerdere projecten. In eerdere projecten ging de aandacht vooral uit naar het voorzien in huisvesting, ‘geven’ van dieren, bouwen van een schoolgebouw, lesgeven in gezinsplanning, les geven in het verbouwen van groenten en onderhouden van dieren. Deze laatste projecten waren van ‘korte’ duur en werden na 5 jaar gesloten. Er werden in relatief korte tijd veel (enkele honderden) mensen opgeleid om zelf te voorzien in onderhoud. Deze projecten vonden plaats bij de allerarmste, op het platteland. We hebben daar al menig succes verhaal van gezien!

Zo anders is het meest recente project het opzetten van een bedrijf. Deze manier van ‘hulp’ is ontstaan na een jaren lange discussie over de ‘beste’ impact van de hulp. Uit discussie kwam voort dat beide manieren van hulp prima zijn. Je kunt mensen voorzien in voedsel, medicijnen en een dak boven hun hoofd en je kunt bedrijven opzetten en producten maken waar de gemeenschap behoefte aan heeft. Het resultaat van een bedrijf is: werkgelegenheid, inkomen, lokale productie en zo mogelijk verbetering van voedsel zekerheid. Zo is het idee ontstaan om een bedrijf op te zetten waarbij scholing (een ambacht leren) een belangrijk onderdeel van het concept is.

Lees ook

Michaela kiest voor het traineeship

Michaela is in 2022 gestart met het traineeship om te ontdekken wat het beste bij haar past. “Tijdens mijn studie Ruimtelijke Ontwikkeling kon ik voor een stage terecht bij Ouwehand. Ik heb tien weken stagegelopen bij de afdeling Ontwikkeling en Technische...

Nationale vrouwendag: vrouwen in de bouw

Volgens Bouwend Nederland is slechts 10 procent van het totaal aantal werknemers in de sector vrouw. Martin Ouwehand: ‘’Bij Ouwehand is het vrouwelijk aandeel van de collega’s 19 procent. Wij zien dat diversiteit krachtig en succesvol is binnen onze projectteams!’’...

Martijn zijn lessen uit de Ouwehand Bouw Academie

Martijn (24) begon in 2021 met zijn meewerkstage bij Ouwehand, schreef daarna zijn scriptie en begon in 2022 met zijn rol als werkvoorbereider. Deze stille kracht heeft een duidelijk doel voor ogen! “Voor mijn studie bouwtechnische bedrijfskunde in Amsterdam was ik op...

Meld je aan voor de Ouwehand Bouw Academie

Een mooie carrière in de bouw als vooruitzicht! De jeugd heeft de toekomst. Een prima motto. De jeugd moet dan wel de kans krijgen mee te bouwen aan deze toekomst. De Ouwehand Bouw Academie heeft het traineeship in het leven geroepen om door deze kansen jong talent te...

Dit project, derde in de rij, is ‘Dairy Farm Equipment’. (vertaald ‘apparatuur voor melkveehouderij’). Het bouwen van het complex is uiteindelijk succesvol gerealiseerd. We zullen niet te veel met getallen strooien maar willen toch enkele noemen. Het totale bedrag voor het realiseren van dit complex bedroeg ca. 1,7 milj. Het project was een van de weinige die in aanmerking kwam voor subsidie van RVO. Onze bijdrage bij het opzetten van dit bedrijf was het inbrengen van het fantastische bedrag van € 172.430. Een bedrag die wij samen door eerdere initiatieven en bijdrage van Ouwehand bij elkaar hebben gebracht. Dit project is naderhand aan de hand van een eindrapportage beoordeeld door RVO en succesvol genoemd, een 10 met een griffel.

Hoe staat het nu met dit bedrijf? Eerlijk is eerlijk, het opstarten van het bedrijf kende veel tegenslagen. Mis- management, Corona (geen mogelijkheid om te reizen naar Ethiopië voor controle), vertragingen met vergunningen, afspraken die door de overheid niet werden nagekomen en nog enkele lastige hobbels. In Nederland is het lastig maar in Ethiopië kunnen ze er ook wat van! 
We hebben een uitgebreide rapportage wat de reden hiervan zijn maar belangrijker … er is een plan dat het bedrijf in Dire Dawa binnen enkele jaren winstgevend zal maken. Er is ‘best pratice’ kennis. Daarnaast is er vanuit Dorcas nu wel regelmatig leiding op locatie.