Ga naar hoofdinhoud

Uitgeest, Waldijk

Architect

Quadrant Architecten | Architectenbureau Weeda Van Der Weijden | Architectenbureau Aantjes

Meer informatie

-

Opdrachtgever

Ouwehand Bouw Groep BV i.s.m. BPD

Plaats

Uitgeest

Omvang

ca. 800 woningen

Waldijk Uitgeest

Het woongebied Waldijk ligt ten oosten van het buurtschap de Kleis. De opzet van Waldijk bestaat uit De overgang van Waldijk naar het buurtschap Assum wordt vormgegeven door de Darse, een ovaalvormige open ruimte, die grotendeels bestaat uit een grasvlakte en een waterpartij. De waterpartij staat in verbinding met de Assumervaart. Een aftakking hiervan loopt, evenwijdig aan de spoorlijn, rondom de wijk Waldijk en is onderdeel van de oostelijke landschapszone. De Darse dient als een park centraal gelegen in de wijk, waarvandaan verschillende groene uitlopers de wijk in lopen. Tussen de Waldijk en het buurtschap Assum ligt tevens een brede groene zone. Deze zone is opgenomen om het buurtschap als zelfstandig element in de wijk te behouden. Tevens zijn er op deze zone hoge archeologische waarden, waarom deze zone gevrijwaard dient te blijven van bebouwing.

Een prettig leefklimaat

Het zuidoostelijke gebiedsdeel van Waldijk bestaat uit een waterrijk woongebied gelegen nabij het spoor. De woningen staan vrijer op de kavels en het gebied heeft een informele woonsfeer. De overgang naar Assumervaart is vormgegeven door een eiland met vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen. Het zuid-westelijke gebiedsdeel van Waldijk bestaat voornamelijk uit eengezins- en twee-onder-een-kapwoningen gepositioneerd langs lange radiaallijnen die vanaf de Brink uitwaaieren. Dit gebied heeft een dorps karakter. Het meest noordelijke deel hiervan heeft een hogere bebouwingsdichtheid met enkele appartementen en centrumvoorzieningen gelegen aan de ovaalvormige open ruimte.

Een woongebied met aan het spoor enkele andere functies (kantorenlocatie en sportcomplex). Door de wijk, vanaf de spoorweg naar het buurschap Assum, loopt de Waldijk. Deze dijk vormt een groen verbindingselement waarop een voet- en fietspad ligt. De Jacoba van Beierenlaan  ligt ten oosten van het oude lint de Kleis en vormt de belangrijkste verbindings- en uitvalsweg naar de rest van Uitgeest. Vanaf de Jacoba van Beierenlaan wordt Waldijk op twee centrale punten ontsloten. Via de Gorskamplaan is Waldijk verbonden met de Anna van Renesselaan die doorloopt naar het westelijk gelegen woongebied De Kleis.

Back To Top