Ga naar hoofdinhoud

Stikstof en PFAS in de bouw? Hoe zit het eigenlijk?

Stikstof is in de bouw een actueel probleem. Naast stikstof komt ook PFAS als terminologie zeer regelmatig in het nieuws voorbij. Maar wat is er nu aan de hand in de bouwsector en wat betekenen deze termen? We leggen het uit.

Waarom is stikstof een probleem?

Ongeveer 78% van alle lucht om ons heen bestaat uit stikstof. Stikstof is van zichzelf niet schadelijk voor mens en milieu. Maar er zijn vormen van stikstof in de lucht die dat wel zijn. Dit zijn stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3). Een teveel aan deze stoffen verstoort de natuur, waardoor planten en diersoorten verdwijnen. Daarnaast is het schadelijk voor de gezondheid. Vooral mensen met longklachten en astma hebben last van stikstofoxiden (e.e.a. volgens het RIVM).

Welke sectoren stoten schadelijke stikstof uit?

Stikstofoxiden komen vrij bij het verbranden van fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld via uitlaatgassen van voertuigen, schepen en vliegtuigen. Maar ook energiecentrales en de industrie stoten stikstofoxiden uit. En huishoudens, bijvoorbeeld door het gebruik van aardgas. Ammoniak komt grotendeels van de dieren- en kunstmest uit de veehouderij. Een deel verdampt als ammoniak en komt in de lucht. Door neerslag of directe opname van planten komt het in de bodem en het grondwater terecht. Daarnaast komt een klein percentage van de ammoniak uit de industrie, de bouw en het verkeer.
Van de totale stikstof die in Nederland neerdaalt komt het leeuwendeel uit de landbouw (46%) en uit het buitenland (32%). Huishoudens en wegverkeer nemen elk 6% voor hun rekening. De bouw is goed voor minder dan 1% van de totale stikstof.

Waarom ligt het verlenen van sommige bouwvergunningen stil?

Voor het terugdringen van de stikstofuitstoot stelde de overheid in 2015 het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in. Dit programma schreef voor wat er was toegestaan aan stikstofuitstotende activiteiten in onder andere de landbouw, woningbouw, wegenbouw of industrie. Dit voorjaar oordeelde de Raad van State dat het pas in strijd is met de Europese regels die Nederlandse natuurgebieden (Natura 2000-gebieden) beschermen. Daarop hebben provincies, waterschappen, gemeenten en het Rijk het verlenen van vergunningen en andere beslissingen rondom stikstof on hold gezet.

En wat gaat er nu gebeuren met het stikstof probleem?

De brancheorganisaties in de bouw hebben het kabinet gevraagd zo spoedig mogelijk met een tijdelijke maatregel te komen, met als doel de woningbouw weer vlot te trekken. Ter ondersteuning van deze vraag is aan de staatssecretaris het ‘Sweco-onderzoeksrapport’ aangeboden. Het rapport maakt inzichtelijk dat de stikstofproblematiek in Natura 2000-gebieden niet veroorzaakt wordt door de woningbouw.

 Bekijk deze video

Wat is PFAS?

PFAS is een afkorting en staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Het gaat om een door de mens gemaakte chemische stof. Deze wordt verwerkt in pannen, regenkleding, bluswater, verf, bakpapier, noem maar op. PFAS werd lange tijd gezien als een wondermiddel. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat deze producten water- en vuilafstotend zijn.

Sinds wanneer is PFAS een probleem?

Het is duidelijk dat PFAS-stoffen zeer schadelijk kunnen zijn voor het bodem- en watersysteem met uiteindelijk effecten op de mens. En dat is een probleem, omdat PFAS op heel veel plekken in de bodem en het grondwater zitten, terwijl ze van nature niet in het milieu voorkomen. In juli bepaalde de staatssecretaris dat iedere kilo grond, die in aanraking kan komen met oppervlaktewater, niet meer dan 0,1 microgram PFAS mag bevatten.

Levert PFAS problemen op in de bouw?

Jazeker, de nieuwe regels zorgen voor grote problemen voor bouwers, baggeraars en transporteurs. Als zij grond willen verplaatsen van een terrein, stuiten ze in veel gevallen op PFAS. En dat PFAS veel voorkomt is een ding dat zeker is.

Wat zijn nu de grootste problemen voor bouwbedrijven? Er wordt in Nederland nu een hele lage norm gehanteerd. Dat is echt typisch Nederlands. In het buitenland ligt zo’n norm zeker duizend keer hoger. PFAS houdende grond kan niet meer worden afgevoerd en als er mogelijkheden zijn voor afvoer dan gebeurt dit tegen de hoofdprijs.

En wat gaat er gebeuren met PFAS probleem in Nederland?

Vele brancheorganisaties, zo ook Bouwend Nederland, zitten aan tafel bij de minister. Niet alleen om een eind te maken aan de stikstofproblematiek, maar zeker ook om ervoor te zorgen dat de bouw niet helemaal stil komt te liggen vanwege PFAS. Projecten moeten weer worden opgepakt.

Wordt op zeer korte termijn vervolgd… Wij houden u op de hoogte.

Bronnen:
www.kvk.nl
www.leidschdagblad.nl
www.gebiedsontwikkeling.nu
www.rivm.nl/pfas

Meer nieuws

Ouwehand Bouw sponsort VV Katwijk

Ouwehand Bouw stimuleert graag de lokale sportiviteit en sponsort daarom…

Lees meer

Ondertekening bouwplan appartementencomplex Hooghkamer Voorhout

Afgelopen vrijdag hebben Directeur Hans Al van Woonstichting Stek en…

Lees meer

Waarom omarm jij de SDG’s?

In de zomer van 2020 hebben wij u al kort…

Lees meer
Back To Top