Ga naar hoofdinhoud

Naaldwijk, Woerdblok

Architect

Architectenbureau Aantjes | Klous Brandjes Architecten | Architectenbureau Van Manen | Zeinstra Veerbeek Architecten

Meer informatie

-

Opdrachtgever

CV Woerdblok i.s.m. BPD

Plaats

Naaldwijk

Omvang

ca. 1.000 woningen

Woongebied met karakter

Woerdblok is een sfeervolle nieuwbouwwijk in Naaldwijk. Groen, ruimte en water vormden de uitgangspunten binnen de ontwikkeling van dit gebied van circa 36 hectare groot. Bij haar voltooiing huisvest Woerdblok 1.000 woningen en appartementen, waarvan Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen er circa 500 heeft gebouwd.

De locatie van Woerdblok is getransformeerd van glastuingebied naar een hoogwaardige woonwijk. Woerdblok is op te delen in vier deelgebieden die elk hun eigen karakteristiek hebben meegekregen: Waterwijk, Zandstrand, Waterrijk en Zandheuvel. Deze deelgebieden zijn opgehangen aan de hoofdstructuur, bestaande uit de wijkontsluitingsweg (Zand- en waterweg) en de parkzone.

Naast het woningbouwprogramma is in het exploitaitegebied 16.211m2 grond ingeruimd voor bijzondere bebouwing, bestaande uit een school en een voorzieningeneiland in Waterrijk.

Slimme ontwikkeling van een woonwijk

Diversiteit in woonvorm en woningtypes stonden voorop bij de ontwikkeling van Woerdblok. Het resultaat laat dan ook een rijke variatie zien op dit gebied. Het aandeel sociale woningbouw is 26% en het aandeel appartementen is 27%. De overige koopwoningen zijn zowel in de betaalbare als in de luxe sector gebouwd.

Woerdblok is ontwikkeld door Ouwehand in samenwerking met BPD (voorheen Rabo Vastgoed), Weboma en Van Mierlo. De grex lag volledig in handen van de samenwerking, waarbij de grondverwerving, boven- en ondergrondse infra voor rekening en risico van de samenwerking was. Streven was om samen een woongebied te ontwikkelen met een eigen identiteit en een prettig leefklimaat met respect voor het tot waarde brengen van landschappelijke en historische elementen. Daar zijn onder andere ook omwonenden en andere stakeholders ook actief bij betrokken geweest. Dit heeft geresulteerd in een wijk van stedenbouwkundige kwaliteit met oog voor details zowel op het gebied van architectuur en in de openbare ruimte.

Veranderende marktomstandigheden, vooral tijdens de crisisjaren, vroegen om een hoge mate van flexibiliteit in het planontwerp. Zo is het tempo van de verkoop in die jaren bijgesteld naar beneden, om deze later weer op te schroeven om te kunnen voldoen aan de toegenomen vraag.

Back To Top