Ga naar hoofdinhoud

Ouwehand Bouw sluit zich aan bij Circulair West. Dit is wat wij gaan doen!

In de zomer van 2020 hebben wij u al kort kennis laten maken met de stichting Circulair West. Zes toonaangevende bedrijven hebben gezamenlijk een stichting opgericht met als doel het creëren van een circulaire economie en een betere wereld voor iedereen. Weten waar Circulair West nog meer voor staat, wat de verschillende projecten zijn en wat de rol van Ouwehand Bouw is binnen deze stichting? Lees dan gauw verder.

 

Circulair West: de pioniers van West-Nederland

Enige tijd geleden waren wij, samen met nog vijf andere toonaangevende bedrijven in de omgeving Duin- en Bollenstreek, op zoek naar mogelijkheden om onze circulaire ambities te versnellen. Gezamenlijk hebben wij gesloten om de stichting Circulair West op te richten. Binnen deze stichting wordt gewerkt aan icoonprojecten. Dit zijn projecten waarmee circulaire kennis en ervaring wordt opgedaan die zich vervolgens vertaalt naar circulaire productieprocessen, bedrijfsvoeringen, producten en diensten. Het uiteindelijke doel van stichting Circulair West is om in een circulaire economie ketens te sluiten over sectoren heen. Dit doen we door gebruik te maken van elkaars grondstoffen, kennis en kunde. Dit alles met de ambitie om van Circulair West de broedplaats voor circulaire doeners voor heel West-Nederland te creëren.

 

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Voor de oprichting van de stichting hebben wij ons laten inspireren door de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Deze 17 Sustainable Development Goals vormen samen een duurzaam kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Deze doelen staan in het teken van het verbeteren van de wereld om ons heen. Voor onszelf, maar zeker ook voor elkaar. De komende periode gaan wij, samen met de andere aangesloten partnerbedrijven, ons hard maken om deze doelen te behalen. In 2022 denken wij als Ouwehand Bouw op 10 van de 17 doelen te kunnen presteren.

Onze rol binnen Circulair West

Sinds de oprichting van Circulair West, in de zomer van 2020, hebben wij dan ook zeker niet stilgezeten. Los van de start-up gerelateerde activiteiten hebben we, in samenwerking met Metabolic ons eerste icoonproject opgepakt en afgerond. Samen hebben wij materiaalstromenonderzoek uitgevoerd om te kijken naar de circulaire impact en kansen van de materiaalstromen in West-Nederland. Hiermee is voor het eerst inzicht ontstaan in de orde groottes van de materiaalstromen in Noord- en Zuid-Holland. Dit rapport vormt daarmee het symbolische startpunt van de circulaire reis die Circulair West met een kopgroep van bedrijven gaat maken.

 

Wat gaat er verder gebeuren?

Naar aanleiding van het onderzoek dat wij samen met Metabolic uitgevoerd hebben, heeft de stichting een viertal opgaven centraal gesteld:

  1. materiaalstromen verder verfijnen
  2. menselijk gedrag
  3. duurzame mobiliteit
  4. circulair bouwen.

 

Deelnemende bedrijven gaan vanuit deze opgaven diverse nieuwe icoonprojecten met elkaar opstarten, zoals

  1. De ontwikkeling van een breed inzetbaar concept voor een circulaire energie neutrale, klimaat adaptieve woonwijk, waarbij slimme mobiliteitsoplossingen de ontsluiting verzorgen.
  2. Het verkennen van de mogelijkheden om te komen tot een nieuwe verwerkingslocatie voor organische reststromen uit bijvoorbeeld agri-food, bollenteelt, kassen en huishoudens.
  3. Het standaardiseren van herwinning van grondstoffen uit restbeton.

Meer informatie

Heeft u, na het lezen van dit artikel, nog vragen over Circulair West, onze rol binnen deze stichting of de werkwijze? Dan staan wij u maar al te graag te woord. Voor meer informatie over de stichting, verwijzen wij u graag naar de website van Circulair West.

Meer nieuws

Ouwehand Bouw sponsort VV Katwijk

Ouwehand Bouw stimuleert graag de lokale sportiviteit en sponsort daarom…

Lees meer

Ondertekening bouwplan appartementencomplex Hooghkamer Voorhout

Afgelopen vrijdag hebben Directeur Hans Al van Woonstichting Stek en…

Lees meer

Waarom omarm jij de SDG’s?

In de zomer van 2020 hebben wij u al kort…

Lees meer
Back To Top