Interview met Dhr. R. Jongejan van ASVZ

Ouwehand is een van de bouwers met wie Ronald bij nieuwbouw of renovatie graag samenwerkt. ‘We werken met meerdere aannemers, want dat houdt hen scherp’, lacht hij, om er meteen aan toe te voegen dat die keuze ook gemaakt is om risico’s te spreiden en niet te kwetsbaar te zijn. Maar we stellen wél eisen. Want er zijn veel bedrijven die kunnen bouwen. Waar het ons vooral ook om gaat, is de toegevoegde waarde. Door de ruime ervaring die we zelf hebben, zijn we eigenwijs genoeg om een plattegrond te maken. De bouwers die wij kiezen, moeten in staat zijn de rest van het voorbereidende werk te doen en daarover met verstand van zaken te adviseren. Lef hebben dus om mee te denken. Een dure architect heb je dan misschien alleen nog in de ontwerpfase nodig, maar verder kan die stap er tussenuit. Dat scheelt een boel geld. 

Zuiniger
Op een dergelijke manier werken, is eigenlijk niet zo vreemd in een tijd waarin kostenbeheersing overál centraal staat’, zegt Ronald. ‘Ook wij moeten bewuster met de middelen omgaan. Maar tegelijkertijd mag de kwaliteit van de zorg natuurlijk niet in het geding komen. Nu organisaties als de onze meer verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen vastgoedexploitatie, worden we gedwongen de blik naar binnen te richten. 

Groot is niet altijd beter. We zullen moeten afwegen waar het geld voor de zorg naartoe gaat. Het leveren van een goede basiszorg met een menselijke maat is hierin een basisvoorwaarde. De cliënt met zijn mogelijkheden moet hierin altijd vooraan staan. Voor de extra diensten zullen we dan andere afspraken moeten gaan maken.’  

Vastgoed 
Tot zo ver de directe zorg. Maar hoe zit het met zijn eigen portefeuille: vastgoed? Ronald: ‘Ook daar veranderen de eisen. Gaat het om ‘wonen’ – voor circa 2.800 van de 5.000 cliënten verzorgen we ook de huisvesting – dan blijven we kiezen voor kleinschalige eenheden. Een huis moet een ‘thuis’ zijn, vandaar. Bewoners moeten er privacy hebben, zich er lekker voelen. Maar we denken tegenwoordig ook meer na over de toekomst. In de eerste plaats moeten mensen er zo lang mogelijk kunnen blijven wonen. Ook bij het klimmen der jaren. Aan de andere willen we dat woningen tevens geschikt zijn voor eventuele volgende bewoners. Oók als die niet tot onze doelgroep behoren. Want vastgoed vertegenwoordigt een enorme waarde. Deze waarde kunnen we uitdrukken in geld maar ook in materialen. Duurzaam met de middelen omgaan, is dan ook van belang. Als het ooit nodig blijkt, moet je het relatief eenvoudig kunnen verkopen.’  

Transparant en eerlijk
Terug naar de bouwers. Een hoge kennisgraad, ook in het voortraject, is niet het enige wat voor ASVZ telt. Ronald: ‘Wij vinden het eveneens van groot belang dat bouwbedrijven hun verantwoordelijkheid nemen. Respectvol met ons samenwerken dus en afspraken nakomen! Maar ook: transparant en eerlijk zijn in begrotingen. Natuurlijk, ze mogen hun marge hebben. Iedereen mag tenslotte iets verdienen. Maar het is vervelend als ze bij elk wissewasje met meerkosten komen. Van plezíerige verrassingen zijn we trouwens wél gediend: Ouwehand heeft al diverse keren bewezen zaken slimmer en dus goedkoper te kunnen aanpakken. Ook dat maakt dat we met zo’n leverancier graag samenwerken…’  
Ouwehand Bouw
Dhr. R. Jongejan - ASVZ
Ouwehand Bouw
Ouwehand Bouw heeft al diverse keren bewezen zaken slimmer en dus goedkoper te kunnen aanpakken. Daarin onderscheidt het zich. - R. Jongejan
Ouwehand Bouw
Home
Ouwehand Bouw
Dit betekent een grote verbetering voor de uitstraling van mijn bedrijf - J. Klok
Ouwehand Bouw
Fam. Klok - Kopers
Ouwehand Bouw
Ouwehand Bouw
Ouwehand Bouw
C. Leopardi en A. Zeeman - Kopers
Ouwehand Bouw
Het voordeel van nieuwbouw is wel dat je gelijk helemaal naar je eigen smaak kan inrichten - C. Leopardi
Ouwehand Bouw
Zoeken