Maatschappelijk ondernemen

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen MBO. In 2003 bestond Ouwehand Bouw 60 jaar. Naast een feestelijk jaar voor onze eigen medewerkers wilde Ouwehand, naast de ‘standaard’ sponsoring, vanaf dat moment ook iets betekenen voor de minder bedeelden in onze maatschappij. Samen met Dorcas AID vonden wij een manier om dit te realiseren.  Op dit moment zijn een 2-tal projecten met succes afgerond en zijn we een verplichting aangegaan voor het 3e project in Handeni. Ouwehand Bouw zoekt naar verschillende manieren om geld in te zamelen. Wij hopen op een olievlekwerking zodat de minder bedeelden een ‘beter’ toekomst tegemoet gaan. 

 

Huisvesting. Ons nieuwbouw kantoor, gelegen op het bedrijventerrein ‘Papland’ te Gorinchem, is maart 2009 opgeleverd. In het kader van duurzaamheid zijn hier bijzondere onderdelen toegepast. Er wordt gebruik gemaakt van een luchtwarmtepomp. Verwarming en koeling geschiedt via de luchtbehandelingsinstallatie, welke is uitgevoerd met een luchtwarmtepomp op het dak van het kantoor. Per ruimte is de temperatuur afzonderlijk regelbaar. De verlichting is voorzien van bewegingssensoren. Hierdoor blijft de verlichting niet onnodig branden. De verlichting is hoogfrequent wat prettig is voor de ogen. Het pand is voorzien van automatische zonwering met stormbeveiliging. Zo wordt onnodige opwarming van het pand voorkomen. Het gehele gebouw is uitgevoerd met ‘zonwerend’ glas.  In maart 2012 is ons kantoorpand in Katwijk opgeleverd. Naast de aandacht voor duurzame verlichting, het gebruik van duurzame bouwmaterialen, waterdoorlatende terreininrichting en natuurvriendelijke oevers, is er speciale aandacht besteed aan de koeling en verwarming van het kantoorpand.  


20Duurzaam20. Ouwehand Bouw participeert in het initiatief 20Duurzaam20. Het doel van 20Duurzaam20 is om in 2020 20% van de energie duurzaam op te wekken. Deelnemers van dit platform zijn de inwoners van Katwijk, de ondernemers, verenigingen, scholen en de gemeente. De aandacht van 20duurzaam20 gaat naar educatie, inzichtelijk maken energieverbruik en innovatieve bedrijven. Wij dragen dergelijke initiatieven een warm hart toe. In onze concepten, voort gekomen uit onze OB2 werkwijze, maken wij ook gebruik van duurzame materialen. Naast oplossing voor de 'energie nota nul woning' of 'passiefhuis' gaat de aandacht ook naar de bewoners. Een goede invulling aan duurzaamheid wordt namelijk direct beinvloed door gebruik van de woning. 


Duurzaam inkopen. Ouwehand Bouw onderschrijft dat er naast prijs, tijd en kwaliteit ook rekening gehouden moet worden met milieu en sociale aspecten bij het aanschaffen van producten.


Milieu VCA**.  Sinds februari 2007 is Ouwehand Bouw VCA** gecertificeerd. Ons huidige certificaat is gebaseerd op VCA** 2008/5.1 en geldig tot 5 februari 2016.  Standaard zijn in de VGM Checklist Aannemers onderwerpen opgenomen die eisen stellen aan de wijze van opslaan en verwerken van milieu schadelijke stoffen op onze vestigingen en bouwplaatsen. De afvalstoffen zijn geïdentificeerd en geregistreerd. Het afval wordt gescheiden, afgevoerd waarbij afvalstroom nummers te traceren zijn via het facturatie proces. Ook voor klein chemisch afval (toners, batterijen, papier) zijn dergelijke procedures opgesteld. 


Papier arm. Begin 2011 zijn worden een groot aantal documenten voor onze werknemers digitaal verstrekt middels een personeel portaal. Middels dit portaal zijn blijvende mogelijkheden om meer en meer een ‘papier arme’ organisatie te worden. 


Cursussen / opleidingen. Naast de mogelijkheden voor leerling/stagiairs en zij-instromers is er voor de huidige werknemers de mogelijkheid voor vergroten van kennis maar ook ruimte om via ons Functie Scholingsplan (FSP) door te groeien naar andere functies. 

WIE ZIJN WIJ?

Ouwehand Bouw is sinds 1943 actief in de bouw. De huidige eigenaar Peter Ouwehand (56) is de derde generatie van het bedrijf dat inmiddels meer dan 70 jaar bestaat.  (Lees meer)

Ouwehand Bouw
Home
Ouwehand Bouw
Kort verslag Ouwehand Dorcas reis Tanzania 2009

WAAR STAAN WE VOOR?

Wij staan voor samenwerking met respect voor de positie van de partner. Met als resultaat  (Lees meer)
Ouwehand Bouw
www.20duurzaam20.nl
Ouwehand Bouw
Zoeken